Základní informace k daním
Informační leták - daň z příjmů fyzických osob  ...Více
Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob  ...Více

Czech POINT

Od 1.1.2008 je úřad městyse Radomyšl zapojen do projektu Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál). Cílem projektu je ulehčit občanovi komunikaci se státem a napomoci mu jednodušeji vyřídit jeho záležitosti. Občané tak mohou nyní na úřadě získat následující ověřené výstupy:

 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis z katastru nemovitostí
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 •   Více

  Operační program životního prostředí
  banner 

  Revitalizace aleje ke kostelu sv. Jana Křtitele
  Městys Radomyšl zahájil realizaci akce Revitalizace aleje ke kostelu sv. Jana Křtitele v Radomyšli. Celkové náklady akce, která bude realizována v letech 2009 - 2011, jsou 1.241.820,-Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti (1.020.654,-Kč) a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí (60.038,-Kč). 

  Reportáž regionální televize RTA Jižní Čechy

  V Radomyšli zateplují školu a školku
  V městysi Radomyšl se naplno rozběhly práce na projektu „Zateplení objektů a ekologizace systému vytápění vybraných objektů v obci Radomyšl“.
  Cena díla je 19.029.867,-Kč z toho dotace činí 14.249.044,-Kč.
  Projekt řeší komplexní snížení energetické náročnosti základní a mateřské školy v Radomyšli. Jedná se o realizaci energeticky úsporných opatření ve stavební části budov – zateplení obvodového pláště, výměnu okenních konstrukcí, zateplení střešního pláště a rekonstrukci otopného systému. U mateřské školy bude provedena rekonstrukce zdroje tepla a TUV. Dodávka tepla bude zajištěna místo stávajících akumulačních kamen tepelným čerpadlem. Předpokládané roční úspory by se měly pohybovat kolem 300.000,-Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
  Podívejte se na malou fotogalerii...   Více

  Dokument ČT natočený o radomyšlské pouti
  Ve dnech 20. - 22.6. 2008 o tradiční radomyšlské pouti natočil režisér Zdeněk Bezpalec (Kinobox..) dokument z cyklu "Náš venkov" pod názvem "Pouťové setkání". Dokument vysílala ČT2 v sobotu 26.7.2008.
  Dokumen je ke shlédnutí pod linkem.  Více

  Ekologická výchova u dětí
  Největší nepřítel přírody je člověk
  Za spolupráce s úřadem městyse ČSŽ získal dotaci na podporu ekologické výchovy u dětí. Ve spolupráci s rodiči a školou budou děti směrovány ke správnému chování v přírodě. Vyrábíme ptačí budky, probíhá soutěž v kreslení na téma "Co do přírody nepatří", fotografická soutěž "Houba je nejen dobrá,ale i hezká", soutěž tříd o zmapování černých skládek. O víkendu jsme uskutečnili turistický výlet s přírodovědnými otázkami do CHKO Sedlina k lokalitě vstavače žlutokvětého. Čeká nás ještě úklid městyse, černých skládek, studie na počítačích o ekologických vytápění domácností, posezení s cvičiteli loveckých psů a jiné akce. Pevně věřím, že si děti i dospěláci uvědomí, jak je u nás krásně a budou šetřit přírodu pro další generace.   Více

  Jihočeská pouť
  V barokním kostele sv.Jana Křtitele v Radomyšli byl Řádu maltézských rytířů slavnostně předán klíč od městyse.Mše celebrovaná páterem Čeplem spolu s hojnou účastí maltézáků za doprovodu místního sboru sv.Martina se sbormistrem R.Semiginovským a plného kostela poutníků zahájila pouťovou neděli.Takovou pompézu v prostorném barokním kostele málokde zažijete.  Více

  Pouť - Fotogalerie

    Více

  Starosta městyse na Pražském hradě
  Na pozvání prezidenta Václava Klause a jeho manželky Livie se starosta městyse Radomyšl ing. Luboš Peterka zúčastnil dne 7.3.2008 slavnostního slibu prezidenta republiky.  Více

  Staročeská konopická v Radomyšli
  V sobotu 25.srpna 2007 se v Radomyšli uskutečnila poprvé v historii Staročeská konopická. Organizátorem velkolepé podívané byla Sdružená obec Baráčníků v Radomyšli ve spolupráci se sborem sv. Martina a místími občany. Dlouho připravovaná akce měla velký úspěch. Za krásného slunečného počasí se jí zůčastnilo kolem 1000 nadšených diváků. Všichni protagonisté včetně muziky Pepy Nauše podali skvělé výkony. V hlavních rolích konopičáka, konopičky a dohazovače excelovali Richard Semiginovský, Anička Pichlíková a Martin Levý alias Tříska. Podívejte se na malou fotogalerii.   Více

  Obec baráčníků v Radomyšli
  Roku 1990 bylo ministerstvem vnitra ČR opětně potvrzeno dle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, že národopisný spolek Veleobce sdružených obcí Baráčníků se sídlem v Praze 1 – Malé Straně, i nadále existuje a je povolen jako centrální spolek svého druhu v České republice. Touto registrací byla zajištěna návaznost tradice oblíbeného dobročinně vlasteneckého spolkaření v České republice, jejích městech, vesnicích a místech s její dnešní podobou jako plnohodnotná zájmová organizace. Dnes čítá české Baráčnictvo cca 20 tisíc členů a jeho činnost je městskými i obecními úřady kladena za vzor pro svou nezištnost a dobrovolnou aktivitu.  Více

  Filmování v Radomyšli
  V sobotu 1.12.2007 se ve filmaři vyhledávaném kostele sv. Jana Křtitele natáčela svatba do nové řady seriálu Nemocnice na kraji města. Po svatbě Troškovy princezny ze mlejna je to již druhá filmová svatba v tomto známém poutním kostele.   Více

  Hokejisté Radomyšle obhájili pohár Okresního svazu ledního hokeje
  Hokejisté Sokola Radomyšl dosáhli skvělého úspěchu, když v sezóně 2006-2007 vyhráli suveréním způsobem okresní přebor a zároveň okresní pohár. Dosáhli tak historického doublu   Více

  Seminář Evropské rady obcí a regionů (CEMR)
  Seminář se konal 19. prosince 2006 v Římě na pozvání italské sekce CEMR (AICCRE) na téma "Partnerská spolupráce měst: pro aktivní evropské občanství - padesát let po podpisu Římské smlouvy." Pro českou republiku i pro nás bylo významné, že mezi hlavními řečníky, představujícími nové členy, byl i starosta Radomyšle Luboš Peterka. Viz přiložený novinový článek.  ...Více

  Radomyšl - městys
  Obci Radomyšl byl po padesáti osmi letech navrácen statut městys. V úterý 17. října byl zástupcům obce předán v budově Poslanecké sněmovny dekret, navracející obci Radomyšl tento statut. Listinu předával předseda poslanecké sněmovny pan Vlček. 
  Fotogalerie z předání dekretu.  Více
  Jmenovací dekret.  ...Více

  Twinning s Itálií
  Ve dnech 8.-11.6.2006 se uskutečnila návštěva 35 členné delegace občanů Radomyšle v partnerské obci Montoggio v Itálii nedaleko Janova. Výpravu čekalo v Montoggiu velkolepé přijetí. Starostové obou obcí Luboš Peterka a Valter Raineri podepsali smlouvu o přátelství a starostovi Radomyšle byl předán symbolický klíč od obce. Oficiálního setkání se zúčastnil také generální konzul z Milána Ing. Karel Beran a poslankyně evropského parlamentu Marta Vicenzi. Součástí nabitého programu byla například jednání v pracovních skupinách, kulturní vystoupení českých a italských souborů , fotbalový zápas nebo pracovní party, kdy na stolech byla typická italská a česká jídla, apod. Další setkání by se mělo uskutečnit na jaře 2007 v Radomyšli.   Více

  Prezident republiky navštívil Radomyšl
  Historickou událostí byla návštěva prezidenta České republiky p. Václava Klause v Radomyšli dne 25.6.2006 vden tradiční pouti. Návštěvou Radomyšle zahájil pan prezident třídenní oficielní návštěvu Jižních Čech. Přivítání hejtmanem Jihočeského kraje Janem Zahradníkem a starostou obce Lubošem Peterkou se uskutečnilo v 10 hodin u známého poutního kostela sv. Jana Křtitele. Poté prezidenta přivítali Baráčníci tradičně chlebem a solí , žákyně ZŠ Milanka Markovičová zazpívala písničku z pohádky „Princezna ze mlejna“ a v koslele zazpíval dvě skladby sbor sv. Martina. Od kostela pan prezident přejel připraveným kočárem do centra obce, kde navštívil tradiční chovatelskou výstavu, na náměstí proběhl míting s občany a autogramiáda. V 11 hodin pak delegace odjela do Katovic. Pan starosta se poté ještě zúčastnil slavnostního oběda s panem prezidentem , který se konal od 12.45 v hotelu Bavor ve Strakonicích.  Více

  Audience
  Celodenní audience v Senátu a u prezidenta Václava Klause na Hradu. Starosta a místostarostka Vesnice roku byli v úterý na celodenní audienci v Senátu a u prezidenta Václava Klause na Hradu. "Pozvánku dostalo všech třináct starostů vítězných obcí z každého kraje. Po prohlídce Valdštejnského paláce nás představili 1. místopředsedovi senátu Petru Pithartovi a předsedovi spolku pro obnovu venkova Eduardu Kavalovi," rozdělil se včera o zážitky starosta Luboš Peterka. V Lichtenštejském paláci už delegaci starostů očekával premiér Jiří Paroubek. A skupinka vítězů zde poobědvala s ministrem pro místní rozvoj Radko Martínkem. "Prezident nás se svým kancléřem Jiřím Weiglem přijal ve společenském sále Pražského hradu. Po přípitku a krátkém představení byla příležitost pozvat Václava Klause do Radomyšle. Právě v těchto dnech se totiž chystá program jeho jarní třídenní návštěvy Jihočeského kraje," poznamenal.  Více

  Radomyšl - Jihočeská vesnice roku 2005
  Dne 9.9. 2005 se uskutečnilo v Sokolovně v Radomyšli slavnostní vyhlášení soutěže : „Jihočeská vesnice roku 2005“. O tom že se jedná o mimořádnou událost , svědčila účast významných osobností v čele s ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou , kancléřem prezidenta republiky Jiřím Weiglem , hejtmanem Jihočeského kraje Janem Zahradníkem a mnoha dalšími hosty. Na programu slavnostního dopoledne bylo vyhlášení jednotlivých cen , které se střídalo s vystoupením místních spolků, žáků ZŠ a slavnostními projevy politiků. Slavnostní vyhlášení bylo zakončeno rautem na hřišti před Sokolovnou. Současně se rozbíhaly dvoudenní zasloužené oslavy pro občany , které byly kombinací nevšedních kulturních zážitků a dobrého jídla a pití.   Více

  Hodnotící komise v Radomyšli
  V červenci 2005 navštívila naši obec hodnotící komise , která měla za úkol vybrat z 28 přihlášených obcí „Jihočeskou vesnici roku 2005“ Komise byla přivítána v Sokolovně tradičně baráčníky chlebem a solí za doprovodu dudácké muziky v podání Terezy Třeštíkové. Zde po slavnostním přivítání a představení jednotlivých spolků jejich zástupci proběhla prezentace obce a její činnosti starostou. Poté představil svoji knihu spisovatel Ondřej Fibich a krátká vystoupení měli žáci ZŠ. V přísálí Sokolovny byla nainstalována expozice , která dokumentovala činnost obce , škol a jednotlivých spolků. Poté následovala prohlídka obce , která byla zakončena v kostele sv. Jana vystoupením sboru sv. Martina. Na závěr bylo pro všechny připraveno ve sklípku Sokolovny malé občerstvení.   Více

  Dotace z evropských fondů
  Obci se podařilo získat dotaci z evropského fondu PHARE na projekt „Radomyšl – turistická infrastruktura“ , který je součástí dlouhodobého projektu na rozvoj turistiky. Celkový grant je 160.000,-E . Z toho podíl obce činí 40.000,- E. V březnu 2005 byla podepsána grantová smlouva a termín dokončení této akce je do 31.8.2006. Předmětem grantu je rekonstrukce dlažby na Maltézském náměstí a v Kostelní ulici a nový povrch ke kostelu sv. Jana Křtitele. 

  Radomyšl usiluje o návrat statutu „městys“
  Naše obec se připojila k iniciativě obcí bývalých městysů , které usilují o návrat do legislativy tohoto statutu, který jako oficiální administrativní kategorie zanikl nástupem minulého režimu roku 1948. Tento status uděloval v dobách monarchie na žádost místní šlechty sám panovník úspěšnému sídlu, které bylo přirozeně spádové a muselo mít ráz městečka. Všeobecně bylo přidělení postavení „městyse“ považováno za velice prestižní záležitost. 

  Kniha o Radomyšli – Rytíři svatého Jana aneb duše jihočeské krajiny kolem Radomyšle
  V loňském roce byla vydána nová kniha o Radomyšli – Rytíři svatého Jana aneb duše jihočeské krajiny kolem Radomyšle. Autorem této unikátní publikace je spisovatel , básník Ondřej Fibich , který o své knize říká : „Každé místo má své dějiny, ale málokterému je věnována taková pozornost jako malému městečku Radomyšl. Do třetice po předchozích publikacích historických a archeologických - přicházím se svou výpovědí o fascinující krajině, kterou jsem procházel 25 let. Učinil jsem mnohé objevy (zaniklé středověké vsi), všímal jsem si maličkostí a zkoušel psát o krajině a jejích lidech z neobvyklých úhlů. Použil jsem fantazii i moderní měřící přístroje , uvažoval jsem nad horoskopy i středověkou češtinou, zkoušel se vcítit do mentality předků a vyčíst dávné stopy krajiny z map i hlíny. Nakonec jsem zjistil , že místní genius loci v sobě skrývá mnohé poklady . Kniha je otevřeným svědectvím , že život je kontinuitou a zároveň nikdy nekončícím objevováním“.